VASTGOEDHUIS rentmeesterschap Met RENTMEESTERSCHAP komen tevreden klanten

Het vastgoedhuis is naast andere vastgoedzaken ook uw geschikte partner als rentmeester, wij zorgen voor uw volledige beheer van uw gegeven eigendom. Wat is rentmeesterschap? Een rentmeester krijgt de opdracht van een eigenaar die een onroerend goed bezit of meerdere eigendommen om zijn bezit volledig te beheren. Op deze manier kan de eigenaar in alle rust van zijn investering genieten!

het vastgoedhuiswat wij u bieden

vastgoedhuis

Het vastgoedhuis is gespecialiseerd in het volledige beheer van een privaat onroerend goed.

Het vastgoedhuis is naast andere vastgoedzaken ook uw geschikte partner als rentmeester, wij zorgen voor uw volledige beheer van uw gegeven eigendom. Wat is rentmeesterschap? Een rentmeester krijgt de opdracht van een eigenaar die een onroerend goed bezit of meerdere eigendommen om zijn bezit volledig te beheren. Op deze manier kan de eigenaar in alle rust van zijn investering genieten!

Het volledige beheer wordt door ons omschreven in 4 grote lijnen:

 1. Administratief beheer
 2. Financieel beheer
 3. Technisch beheer
 4. Rendementsbeheer

 

ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL BEHEER

 1. Bepalen van een huurprijs op basis van een rendementsberekening, te huur stellen van uw eigendom en het zoeken naar een geschikte kandidaat  KLIK HIER VOOR ONZE VOLLEDIGE WERKWIJZE TE BEKIJKEN BIJ EEN VERHURING
 2. Regelen van een huurwaarborg, verzekeringen, attesten,...
 3. Waken over de naleving van de bepalingen opgenomen in de huurovereenkomst (geen huisdieren, ...) Bekijk hiervoor onze diensten bij technisch beheer
 4. Openen van een rentmeesterschapsrekening
 5. Innen van de maandelijkse huurgelden met eventuele maandelijkse lasten en het maandelijks doorstorten van deze gelden naar de eigenaar
 6. Overmaken van een maandelijks overzicht van de gelden, kosten,...naar de eigenaar
 7. Ondernemen van de nodige stappen (aanmaningsbrief, briefwisseling,...) bij niet betaling of laattijdige betaling van de maandelijkse huurprijs inclusief eventuele lasten.
 8. Opvolgen van de jaarlijkse indexatie op de huurprijs
 9. Opvolgen van de wijzigingen in de huurwetgeving
 10. Maken van een jaarlijks overzicht van kosten (syndicuskosten, ...) en inkomsten (huurgelden,...)
 11. Verlenen van advies

*niet inbegrepen in het ereloon van de rentmeester: kostprijs van een EPC of andere attesten (onderhoudsattest,...) en de kostprijs van plaatsbeschrijving bij intrede en uittrede

 

TECHNISCH BEHEER

 1. Bezoeken van het onroerend goed op regelmatige tijdstippen om de staat te controleren
 2. Bezoeken van het onroerend goed op regelmatige tijdstippen om het onderhoud te controleren
 3. Onderscheiden van werken ten laste van de verhuurder en/of huurder
 4. Opvragen van prijsofferte(s) van uit te voeren werken
 5. Bijwonen en controleren van uit te voeren werken

 

RENDEMENTSBEHEER

 1. Bepalen en opvolgen van een huurprijs aan de hand van een rendementsberekening
 2. Opvolgen van de marktsituatie inzake vastgoedprijzen, huurprijzen, ...
 3. Geven van advies voor uw rendement, huurprijs van uw onroerend goed te optimaliseren
 4. Analyseren van kostenonderzoeken bij nodige herstellingen

Het vastgoedhuis draagt zorg voor uw investering!

 

TARIEVEN

8% berekend op maandelijkse huurprijs excl. 21% BTW voor appartementen, woningen, ...
Prijsofferte op maat: handelspanden, parkings, magazijn,...

 

 

vastgoedhuisOnze diensten bij verhuur

VASTGOEDHUISEen pand te huur?

Wij nemen alle zorgen van je over.

TARIEF = 1 MAAND HUUR

contacteer ons nu
vastgoedhuis